❗ RAPPORT ONAFHANKELIJK ONDERZOEK❗

Gisterenmiddag is het rapport gepresenteerd dat hoorde bij het onafhankelijke onderzoek dat uitgevoerd is door Berenschot. Het auditteam voetbal & veiligheid van Berenschot is gespecialiseerd in het onderzoeken van incidenten rondom voetbalwedstrijden. Zij hebben verder geen juridische macht, de uitslagen van de onderzoeken die zij uitvoeren zijn enkel ter lering voor de toekomst.

Een afvaardiging van vier supporters was bij de presentatie van Berenschot aanwezig, evenals Ari de Kimpe (bestuur Helmond Sport), Burgemeester Blanksma, de communicatie-adviseur van de gemeente Helmond en drie agenten, waarvan één een zeer bekend gezicht is bij Helmond Sport.
Grote afwezige was de officier van Justitie, die in januari wel aangeschoven was.

Berenschot hanteert bij nagenoeg elk onderzoek een zelfde zeven-stappen-plan. Kort door de bocht: ze spreken met betrokken partijen, maken een reconstructie van de gebeurtenis(sen), het trekt daar een aantal conclusies uit en tot slot doet men aanbevelingen aan elk van de betrokken partijen.
Nogmaals: Berenschot heeft geen enkele zeggenschap in de vrijspraak van de betrokken agenten!

Lees meer “❗ RAPPORT ONAFHANKELIJK ONDERZOEK❗”