Busreglement

Busreglement Supportersvereniging We Are Helmond

 
 1. Door het kopen van een plaatsbewijs voor de door Supportersvereniging We Are Helmond georganiseerde busreizen accepteert de deelne(e)m(st)er automatisch dit door het bestuur van de Supportersvereniging We Are Helmond vastgestelde busreglement.
 2. De aanwijzingen van de reisleiding alsmede die van de buschauffeur dienen strikt te worden opgevolgd.
 3. Supportersvereniging We Are Helmond aanvaardt geen aansprakelijkheid voor te late aankomst indien een of meerdere bussen te laat aankomen op het aankomstpunt. Hetzelfde geldt voor andere calamiteiten die buiten de macht van de Supportersvereniging liggen.
 4. Voor aanvang van de heenreis zal de bus door de reisleiding in samenspraak met de buschauffeur worden gecontroleerd op schade en/of gebreken. Deze controle zal na terugkeer nog eens worden herhaald. De bevindingen van beide controles worden schriftelijk vastgelegd in een schaderapportage. Eventueel door een deelnemer veroorzaakte schade zal op deze deelnemer worden verhaald.
 5. Iedere supporter kan conform de richtlijnen van de KNVB worden gefouilleerd door stewards op verboden zaken zoals drank, vuurwerk, (slag)wapens etc.
 6. Voor vertrek worden alle plaatsbewijzen gecontroleerd door de reisleiding. Zonder geldig plaatsbewijs is er geen toegang tot de bus. De reisleiding is gerechtigd een identiteitscontrole uit te voeren. Indien de identiteit van de deelnemer niet overeenkomt met de tenaamstelling van het vervoersbewijs dan wordt de toegang tot de bus geweigerd. De deelnemer is dan ook verplicht een geldig identiteitsbewijs op verzoek van de reisleiding te tonen.
 7. Meegebrachte tassen kunnen door de reisleiding ten alle tijde op hun inhoud worden gecontroleerd. De reisleiding kan de houder van de tas verplichten bepaalde zaken uit de tas te verwijderen en achter te laten. 
 8. Er wordt geen alcohol verkocht aan personen jonger dan 18 jaar. Eveneens zal er worden opgelet dat personen onder 18 niet in bezit zijn van alcoholhoudende dranken. Dit alles volgens de alcoholwet. Mochten er toch personen onder de 18 jaar in het bezit zijn van alcohol waarvan de busbegeleider(s) niet van op de hoogte is dan zullen eventuele boetes ten allen tijde verhaald worden op deze personen.
 9. Indien een deelnemer te laat arriveert bij een vertrekpunt (zowel bij aanvang van de heenreis als bij aanvang van de terugreis), waardoor de bus reeds vertrokken is, dan zullen gemaakte onkosten ten gevolge hiervan niet worden vergoed aan de deelnemer. De deelnemer dient bij de heenreis uiterlijk 15 minuten voor vertrek aanwezig te zijn.
 10. Het is de deelnemers verboden om:
  • In de bus te roken;
  • Vuurwerk, wapens, of andere supportersvreemde artikelen mee te nemen;
  • drugs of verdovende middelen mee te nemen dan wel te gebruiken;
  • luiken en ramen in de bus te openen;
  • op de armleuningen van de stoelen te gaan zitten dan wel te staan en de voeten op de banken te leggen, alsmede op de stoelen te gaan staan;
  • afval en voorwerpen uit de bus of op de vloer te gooien. In de bus zijn hiervoor afvalzakken aanwezig.
  • Vlaggen en andere attributen dienen op last van de reisleiding te worden verwijderd indien deze daarom verzoekt.
 11. In geval van wangedrag tijdens de busreis zal verwijdering uit de bus volgen. Bij weigering de bus te verlaten of de herhaalde richtlijnen van de reisleiding of buschauffeur op te volgen gaat de bus naar de dichtstbijzijnde politiepost ter assistentie. De reisleiding is niet aansprakelijk voor de financiële en andere consequenties die dat met zich meebrengt.
 12. Bij diefstal, vernieling of enig ander misdrijf dan wel overtreding in de zin van de wet wordt door de reisleiding de politie ingeschakeld en zal de busreis zonder de betrokken persoon of personen worden voortgezet. De reisleiding is niet aansprakelijk voor de financiële en andere gevolgen die dat met zich meebrengt.
 13. De reisleiding is geenszins aansprakelijk voor gevolgen van wangedrag van een deelnemer of deelnemers. Eventuele aangerichte schade dient door betrokkenen rechtstreeks op de veroorzaker(s) te worden verhaald. De reisleiding is gerechtigd de benodigde gegevens hieromtrent aan betrokkenen beschikbaar te stellen.
 14. Daar waarin dit reglement niet voorziet beslist de reisleiding c.q. het bestuur van Supportersvereniging We Are Helmond. Voornoemd besluit is bindend.