❗ RAPPORT ONAFHANKELIJK ONDERZOEK❗

Gisterenmiddag is het rapport gepresenteerd dat hoorde bij het onafhankelijke onderzoek dat uitgevoerd is door Berenschot. Het auditteam voetbal & veiligheid van Berenschot is gespecialiseerd in het onderzoeken van incidenten rondom voetbalwedstrijden. Zij hebben verder geen juridische macht, de uitslagen van de onderzoeken die zij uitvoeren zijn enkel ter lering voor de toekomst.

Een afvaardiging van vier supporters was bij de presentatie van Berenschot aanwezig, evenals Ari de Kimpe (bestuur Helmond Sport), Burgemeester Blanksma, de communicatie-adviseur van de gemeente Helmond en drie agenten, waarvan één een zeer bekend gezicht is bij Helmond Sport.
Grote afwezige was de officier van Justitie, die in januari wel aangeschoven was.

Berenschot hanteert bij nagenoeg elk onderzoek een zelfde zeven-stappen-plan. Kort door de bocht: ze spreken met betrokken partijen, maken een reconstructie van de gebeurtenis(sen), het trekt daar een aantal conclusies uit en tot slot doet men aanbevelingen aan elk van de betrokken partijen.
Nogmaals: Berenschot heeft geen enkele zeggenschap in de vrijspraak van de betrokken agenten!

Wat opvallend was aan de werkwijze van Berenschot, is dat zij in deze casus geen supporters ondervraagd hebben. Dit kon natuurlijk op de nodige weerstand rekenen van de afgevaardigde supporters. Desondanks durven wij te zeggen dat er een goed onafhankelijk rapport ligt, waarin de vinger goed op de zere plek gelegd wordt en waarin voor elke partij (clubs, gemeentes & politie) zinvolle aanbevelingen staan.

We kunnen stellen dat alle partijen op bepaalde momenten anders hadden kunnen en soms anders hadden moeten handelen. Het rapport wees ook uit dat de incidenten en de timing daarvan ongelukkig hadden. Wat bij terugkomst in Helmond is gebeurd, had voorkomen kunnen worden, evenals voorkomen had kunnen worden dat ‘medesupporters’ uit het uitvak konden breken.
Een van de meest in het oog springende uitkomsten is toch wel dat de politie onvoldoende aanknopingspunten had (slechts een vaag signalement, waar bijzonder veel supporters aan zouden kunnen voldoen) om over te gaan tot een aanhouding buiten heterdaad.

Ondanks dat er stevige discussies losbarstte en politie en supporters het lang niet altijd met elkaar eens waren, denken wij dat we terug kunnen kijken op een goed gesprek. Bij zowel de politie als bij de burgemeester als bij ons supporters, overheerste toch ook welwillendheid om in de toekomst te voorkomen dat dergelijke incidenten nog eens gebeuren.

Ook wij kunnen de gebeurtenissen van toen niet terugdraaien. Wij kunnen ons niet vinden in de bevindingen van het OM, namelijk dat de agenten goed gehandeld hebben. Helaas kunnen wij ook daar niets meer aan veranderen. Ondanks dat wij met vier personen waren hebben wij getracht alle supporters te vertegenwoordigen. Wij beseffen dat dit in praktijk lastig is, omdat een ieder dit op zijn eigen manier beleefd heeft en omdat het veel verschillende emoties oproept.
Wij hebben van burgemeester Blanksma de bevestiging gekregen dat zij alle aanbevelingen van Berenschot over gaan nemen, met als doel om voetbal weer een leuk avondje uit te laten zijn.

Wij realiseren ons dat dit verhaal slechts een vage afspiegeling weergeeft van het rapport. Om die reden verwijzen wij jullie graag door naar het rapport.

“Het eindrapport van het auditteam is beschikbaar bij het Auditteam Voetbal en Veiligheid of op www.rijksoverheid.nl (via de zoekterm Auditteam Voetbal en Veiligheid).”

De politie is zojuist ook met een statement gekomen omtrent dit dossier.
Hun statement kun je hier lezen:
???
https://www.politie.nl/…/09-evaluatie-voetbalwedstrijd-fc-e…

Wij hopen alle aanwezigen toen, maar ook alle andere Helmond Sport-supporters middels dit bericht voldoende geïnformeerd te hebben en we hopen vooral dat we nooit meer in deze hoedanigheid met politie en gemeente om tafel hoeven.